Anonim

דרמטולוגיה ואסתטיקה

דרמטולוגיה ואסתטיקה

צהבת

מהי צהבת צהבת קולוסטטית צהבת ילודים צהבת חסימתית צהבת גרעינית
  • משמעות צהבת
  • צהבת קולוסטטית
  • צהבת בילודים
  • צהבת חסימתית
  • צהבת גרעינית

צהבת גרעינית

נגע של גלובוס פללידוס, הכושר, גרעין הקאודאטה של ​​קליפת המוח והמוח הקטן והגרעינים של גזע המוח המתבטא בצבע צהוב של האזורים הנגועים, בגלל רמות גבוהות של בילירובין בסרום. יתכן שזו תוצאה של צהבת המוליטית; זה נקרא גם אנצפלופתיה של בילירובין.

חזור לתפריט