Anonim

דרמטולוגיה ואסתטיקה

דרמטולוגיה ואסתטיקה

רעלן בוטולינום באסתטיקה

מהו רעלן בוטולינום אינדיקציות התוויות מוחלטות סיבוכי התערבות
  • מה זה רעלן בוטולינום
  • אינדיקציות
  • התוויות נגד מוחלטות
  • התערבות
  • סיבוכים

אינדיקציות

רעלן מסוג בוטולינום A מיועד לתיקון קמטים דינמיים, כלומר אלו הנוצרים כתוצאה מתנועת שרירי חיקוי: באופן ספציפי, הוא יכול לטפל בקמטים תקופתיים (כפות רגלי העורב), מצח, קרחון (קמטים היוצרים במרחב שבין הגבות) או במקומות אחרים בפנים ובצוואר; הוא יעיל במיוחד גם לטיפול בהיפרספיה האקסילרית והפלמופלנטרית, וגורם להיעלמות הזיעה למשך זמן משתנה של 6-9 חודשים.

חזור לתפריט