Anonim

Power

Power

אבני הבניין של האוכל

החומרים המקרו-תזונתיים המיקרו-נוטריינטים יסודות הקורט
  • מקרונוטנטים
  • מיקרו-תזונה
  • יסודות קורט

מנגן

זהו מרכיב בכמה אנזימים המשתתפים במטבוליזם של פחמימות, חומצות אמינו וכולסטרול. המנגן הכלול במזון נספג בפחות מ- 5% והובלתו בדם מתבצעת באמצעות אלבומין וטרנספרין. הפרשה מתרחשת במעי דרך מרה, בעוד שדרכי השתן שוליות. מחסור במנגן הוא אירוע נדיר והופעותיו מורכבות מפריחות בעור ורמות כולסטרול מופחתות; עם זאת, טרם ניתן לייחס ביטויים למחסור בבני אדם בוודאות, ניתן להעריך את מצבו התזונתי של המנגן על ידי מינון הדם המלא. תרומות יומיות בין 2 ל 5 מיליגרם נחשבות מתאימות. אגוזי מלך, דגנים מלאים, ירקות ותה הם המזונות המכילים אותם בכמויות גדולות יותר.

חזור לתפריט