Anonim

דרמטולוגיה ואסתטיקה

דרמטולוגיה ואסתטיקה

מושג היופי

דימוי גוף דוגמניות יופי סוגי הפרעות
  • דימוי הגוף
  • דוגמניות יופי
  • סוגי הפרעות

הבראה וצמיחה מחודשת

התערבות ההשתלה נמשכת בין שלוש לחמש שעות, תלוי במספר הנורות המושתלות. השיער שנמצא באזור ההשתלה אינו מושפע מהתהליך ותוכלו לשטוף את הראש מהיום למחרת. בשבועות הראשונים ניתן לצפות בשינוי גדול יותר בשיער, שיכול לתת לאדם שעבר את ההשתלה תחושה של נפילה גדולה יותר. ההבראה קצרה מכיוון שהקרומים הקטנים באזור בו הושתלו הנורות מתנתקים תוך מספר ימים. התפרים נספגים מחדש באופן ספונטני.

השיער החדש מתחיל לצמוח לאחר כ 2-3 שבועות, אך לעיתים גם לאחר מספר חודשים, חזק ויציב לנצח.

במידת הצורך ניתן לבצע ניתוח שני לאחר 4 חודשים כדי לעבות עוד יותר את האזור המושתל. חשוב לשמור על חיוניות השיער הן במעובה והן באזורי הקטיף (עורף הצוואר) שכן, כאמור, שמורת השיער הזמינה מהעורבת אינה אינסופית.

חזור לתפריט