Anonim

רפואה סינית מסורתית

רפואה סינית מסורתית

רפואה סינית מסורתית

במרכז, האדם עיצוב חיים הקלאסיקה של המסורת הרפואית התפיסות היסודיות תפיסה ומבנה של האדם
  • במרכז, גבר
  • עיצוב חיים
  • הקלאסיקה של המסורת הרפואית
  • היסודות
  • תפיסה ומבנה של האדם

במרכז, גבר

הרפואה הסינית המסורתית (TCM) היא מערכת הטכניקות הטיפוליות אשר החל מתפיסת חיים ואדם שהתפתח מאז שנת 2000 לפני הספירה (שושלות שיא-שאנג), אפשרו לסינים ללמוד ולטפל בהם בצורה גלובלית ואורגנית הבעיה הבריאותית. המונח המסורתי מציין את העובדה כי יסודו של ידע זה עתיק יומין וכי ההתפתחויות העמוקות יותר ויותר שלו בתחום הרפואי לא הוציאו מהכלל, אך אכן מתייחסים אליו, לאותם עקרונות פילוסופיים שפותחו בעת העתיקה ושיטתיות תחת שושלת האן. (206 לפני הספירה - 220 לספירה). משמעת זו התפתחה אפוא כמדע, אם כי עם המגבלות שהוטלו על השימוש במונח זה על ידי ההקשר התרבותי בו נולד: למעשה, הדרך הסינית לייצר ידע נותרת, עם זאת, שונה בתכלית מזו שאומצה במדע ורפואה. אנשי המערב.

המאפיין הבסיסי של הרפואה הסינית הוא, אפוא, היותה צורת לימוד המתעוררת במסגרת שלמה וכוללת של הידע המסורתי. גישתו הוליסטית: המשמעות היא שהאדם נחשב, גם בבריאות וגם במחלות, ליסוד עם יחסי השפעה הדדיים בין החלקים המרכיבים אותו לבין המערכת החברתית-סביבתית בה הוא מכניס. הרופא הסיני, בעיסוקו האבחוני והטיפולי, מפנה הן את נתוני הסמיוטיקה והן את יסודות הטיפול למודל פרשני של המטופל, של המחלה ויחסיה עם הבריאות שהמסורת העניקה לו. הודות לכך, ה- MTC הצליח לתאר את חוקי ההתנהגות של מערכות מסוימות במצבים נתונים ולהפיק תוצאות ותוצאות שונות לפי שיטות יחסים מדויקות. מכיוון שהוא עדיין מבוסס על חקר מערכות יחסים אלה, שאינן לינאריות אלא מולטי-פקטורליות, הוא נוהג, טוב יותר מתחומים מדעיים רבים של המחשבה המערבית, לתאר אירועים ועובדות מורכבות כמו הפתופיזיולוגיה של המחלות הכרוניות הגדולות של זמננו ומחלות קשורות. להילחץ. במהלך מאות השנים תורות ה- TCM קיבלו תוקף על ידי מצבים ועובדות שהוכיחו את יעילותם בפרקטיקה הקלינית (אין לשכוח, למעשה, המהווה את אופן הטיפול בערך רבע מהאנושות). יתר על כן, פרקטיקה רפואית זו הייתה כה חיונית וגמישה עד כדי היכולת לשלב את החידושים הטכנולוגיים הגדולים שהביאו הביולוגיה המודרנית והרפואה המערבית במערכת שלה, והפכה את סין למעבדת הניסוי הגדולה ביותר לשילוב בין מערכות רפואיות מסורתיות ומודרניות.

חזור לתפריט