Anonim

סיוע לבן משפחה

סיוע לבן משפחה

לנשום

הצורך לנשום איתור קצב הנשימה הסביבה טיפול בחמצן טיפול בתרסיס טיפות באף תרגילי נשימה: דיספנואה וחרדה טרכאוסטומיה ונשימה עישון: לטובת הפסקתו
  • הצורך לנשום
  • גלה את קצב הנשימה
  • הסביבה
  • טיפול חמצן
  • לריפוי באירוסול
  • טיפות האף
  • תרגילי נשימה: קשיי נשימה וחרדה
  • טרכאוסטומיה ונשימה
  • עישון: מעדיף את הפסקתו

הצורך לנשום

פעילות נשימה היא פעולה בלתי רצונית המאפשרת לך לקחת את החמצן הדרוש לתהליכים הבסיסיים של הגוף ולגרש את מה שכבר לא נחוץ (פחמן דו חמצני); זה מורכב משני שלבים: השראה ותוקף. במהלך שלב ההשראה אוויר מוחדר לריאות, ואילו בשלב התפוגה הוא מתבטל. בהיותו מעשה בלתי רצוני, אין צורך בהשתתפות פעילה של הפרט, אך במקרים מסוימים ניתן להגדיל את פעילותו (היפר-ונטילציה). ישנן פתולוגיות רבות המשפיעות על עץ הנשימה (אסטמה, אמפיזמה, דלקת ריאות, אם רק כמה) וכל אלו מסוגלים להשפיע על חמצן בדרכים שונות; במקרים מסוימים הם יכולים לעורר או להגביר מצבים רגשיים לא נעימים למדי, כמו חרדה, או להוביל, בצורות חמורות, לבלבול נפשי. הכרת מושגי יסוד היא חיונית בכדי להיות מסוגל להתנתק בתקופות בהן התסיסות משתלטת, הן בקרב חולים והן אצל קרובי משפחה או חברים העובדים בטיפול.

חזור לתפריט