Anonim

דרמטולוגיה ואסתטיקה

דרמטולוגיה ואסתטיקה

Dermatocosmetologia

העור משתנה העור אצל ילודים ותינוקות העור אצל ילדים העור בבגרות העור בעור בוגר טיפול בזדקנות העור
  • העור משתנה
  • העור אצל הילוד והתינוק
  • עור ילדים
  • העור בבגרות
  • עור בוגר
  • טיפול בהזדקנות העור

העור משתנה

העור מהווה את הממשק בין האדם לסביבה המקיפה אותו, מסיבה זו הוא מסוגל להגיב לגורמים סביבתיים שונים ולהתאים את תפקידיו ואת מצבו לפיהם.

חזור לתפריט