Anonim

דרמטולוגיה ואסתטיקה

דרמטולוגיה ואסתטיקה

עור והריון

הריון: כיצד העור משתנה שינויים פיזיולוגיים דרמטוזיס מחמיר בעקבות הריון דרמטוזה ספציפית להריון
  • הריון: כיצד העור משתנה
  • שינויים פיזיולוגיים
  • דרמטוזות מחמירות בהריון
  • דרמטוזות ספציפיות להריון

הריון: כיצד העור משתנה

במהלך תשעת החודשים שקדמו ללידה, האורגניזם האימהי עובר שינויים רבים בעלי אופי אימונולוגי, אנדוקרינולוגי, מטבולי וכלי הדם, כמו לגרום, גם ברמה העורקית, לשינויים חשובים, חלקם פרפיזיולוגיים, ואחרים מסוגלים לעורר מחלות דרמטולוגיות אצל נשים בעלות נטייה גנטית, ואחרות עדיין מסוגלות להחמיר או להפך, לשפר מצב פתולוגי שקיים מראש ולכן כדאי להבחין בין סוגים שונים של מחלות:

  • שינויים פיזיולוגיים בעור במהלך ההריון;
  • דרמטוזות מחמירות בהריון;
  • דרמטוזות ספציפיות להריון.

חזור לתפריט