Anonim

Power

Power

אבטחת מזון

תפיסת הסיכונים ובטיחות המזון: מה חושבים צרכנים אירופאים? רמת הבטיחות במזון באירופה מהספר הלבן על בטיחות המזון עד היום בקרות באירופה ובאיטליה "שליטה רשמית" שליטה עצמית ארגון מערכת בקרת המזון הרשמית באיטליה תיוג תוספי מזון תוספי מזון שאושרו על ידי האיחוד האירופי מוצרי הגנת הצומח (או חומרי הדברה או חומרי הדברה) תיוג תזונתי בטיחות תזונתית בטיחות המזון בבית
 • תפיסת הסיכונים ובטיחות המזון: מה חושבים צרכנים אירופאים?
 • רמת בטיחות המזון באירופה
 • מהספר הלבן בנושא בטיחות מזון להיום
 • המחאות באירופה ובאיטליה
 • שליטה עצמית
 • "שליטה רשמית"
 • ארגון מערכת בקרת המזון הרשמית באיטליה
 • תיוג
 • תוספי מזון
 • תוספי מזון שאושרו על ידי האיחוד האירופי
 • מוצרים להגנת הצומח (או חומרי הדברה או הדברה)
 • תיוג תזונתי
 • ביטחון תזונתי
 • בטיחות המזון בבית

ביטחון תזונתי

בספר הלבן בנושא בטיחות המזון נכתב: "הצרכנים מראים תשומת לב הולכת וגוברת לערך התזונתי של המזון שהם קונים ויש צורך גובר ומספק מידע נכון על המזונות שהם צורכים."

הבטחת שמירה על בריאות הציבור אינה אומרת להגביל את עצמו לבטיחות הכימית, הביולוגית והפיזית של המזון בלבד, אלא גם להבטיח אספקה ​​נכונה של חומרים מזינים חיוניים. מחקרים מדעיים הראו שתזונה מספקת ומגוונת הינה גורם חשוב לבריאות ורווחתם באופן כללי. הדבר נכון במיוחד כעת כשמופיעים בשוק מוצרים חדשים עם ערך תזונתי שונה שיכולים להשפיע על התנהגות ורווחה בצורה חיובית או שלילית. אולם לעיתים קרובות, לצרכן אין את המידע הדרוש כדי לבצע את הבחירה הנכונה בצורה ברורה ונגישה.

מסיבה זו, כבר בספר הלבן, הנציבות האירופית חזתה את ההזדמנות לפתח מדיניות תזונה מלאה וקוהרנטית, מלווה במעקב, איסוף וניתוח נתונים (מידע על צריכת מזון, הרגלי תזונה ומצב תזונתי של האוכלוסייה), מחקרים ומחקרים בנושא תזונה ומידע צרכני יעיל ונכון. מסעות תזונה ומסעות מידע ממלאים תפקיד מפתח באסטרטגיה זו.

כידוע תזונה נכונה מהווה, יחד עם פעילות גופנית מספקת, ובקרה על גורמי סיכון אחרים, כמו עישון ואלכוהול, נדבך בסיסי במניעת מצבים פתולוגיים רבים. שכיחות עודף משקל והשמנת יתר עלתה משמעותית בעשורים האחרונים והיא מייצגת בעיה קשה בבריאות הציבור; מניעה הופכת לפיכך ליעד עדיפות. נושאי התזונה, הפעילות הגופנית והשמנה, מתוקף חשיבותם, נכללו בתוכנית לבריאות הציבור של האיחוד האירופי 2003/2008.

הרגלי אכילה תלויים בבחירות אינדיבידואליות (השפעות תרבותיות, העדפות מזון), אך גם בגורמים סוציו-אקונומיים וסביבתיים (למשל, מחיר וזמינות מזון, איכות ובטיחות מוצרים), בתורם מושפעים ממדיניות שנמצאת תחת אחריותם של המדינות החברות והקהילה האירופית. מידע ממקורות רשמיים, מהתקשורת, הפרסום ומגזר המזון, גישה לשקעים ומחירים יכולים להשפיע על בחירות הצרכנים; המגזר העיקרי, התעשייתי, המלאכותי והמסחרי יכול במקום זאת להשפיע על סוג המזון, איכותו וזמינותו.

חזור לתפריט