Anonim

Power

Power

אבני הבניין של האוכל

החומרים המקרו-תזונתיים המיקרו-נוטריינטים יסודות הקורט
  • מקרונוטנטים
  • מיקרו-תזונה
  • יסודות קורט

מוליבדן

מוליבדן הוא קופקטור של אנזימים רבים, או חומר בהיעדר האנזים המדובר לא יכול היה לבצע את תפקידיו בצורה נכונה. חסרונו נובע בדרך כלל מהפרעות גנטיות; טכיקרדיה, כאב ראש ועיוורון לילה הם התסמינים שנצפו במקרים הנדירים של מחסור במוליבדן. לעתים רחוקות מתבצע מינון פלזמה בגלל מורכבותו. מובילדנום מתבטל בדרכי השתן; מסיבה זו, באי ספיקת כליות, רמות הדם יכולות להיות רעילות. הכמויות שנחשבו מתאימות משתנות בין 50 ל -350 מיקרוגרם ליום. מקורות המזון הטובים ביותר הם בשר, קטניות, מוצרי חלב ודגנים מלאים.

חזור לתפריט